Consultancy

Consultancy

Aramark is een totale dienstverlener en kan voor eender welke organisatie, bedrijf of instelling alle mogelijke aankopen van apparatuur, ingrediënten,… – op zich nemen. En dit zowel op het vlak van catering services & vending machines.

U had echter graag met uw externe, vertrouwde leveranciers willen blijven werken? Geen probleem. Maar bent u er wel zeker van dat het geleverde dienstenpakket aan uw reële noden beantwoordt? Dat de taken, waarvoor ze financieel worden beloond, naar behoren zijn uitgevoerd én dat de kostprijs gerechtvaardigd is?

Wij kunnen instaan voor een audit van uw keuken (voldoet die nog aan de normen?).

Misschien hebt u enkel behoefte aan technische ondersteuning van uw eigen keukenteam?

Hebt u nood aan specifieke vormingen die wij uw personeel kunnen geven?

U wenst professioneel voedingsadvies ?

Via een door ons uitgevoerde audit van uw facilitaire diensten heeft u op al die vragen meteen een duidelijk antwoord en kan Aramark u tegelijk afdoende oplossingen voorstellen.