Milieu

Milieu

milieu

Aramark streeft ernaar om als één van ’s werelds grootste dienstverlenende ondernemingen op een verantwoorde wijze met het milieu om te gaan. Niet alleen streven wij naar het zuiver respecteren van de milieuwet en -regelgeving, het is ook onze uitdaging om onze milieuprestaties steeds te verbeteren om zo de belasting van het milieu zo sterk mogelijk te verminderen.

Bekijk hier onze volledige milieubeleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring