Preventie

Preventie

Welzijn, is voor Aramark véél meer dan een wettelijke verplichting!

Het Welzijn van onze werknemers wordt als een positieve boodschap doorgegeven in de gehele onderneming waar iedereen aan samenwerkt.
Aramark heeft een full-time preventieadviseur in dienst. Wij zijn gestart met het conform brengen van Aramark met de welzijnswetgeving, maar daarnaast wordt er nog veel meer gewerkt aan het opzetten van een welzijnsbeleid:

 • Opleidingen Hiërarchische Lijn
 • Globaal Preventieplan
 • Jaaractieplan
 • Opvolging van de arbeidsongevallen
 • Risicoanalyses tot op het niveau van elke werkpost voor elke uitbating
 • Basis opleiding “welzijn” die toelichting geeft over de welzijnsstructuren
 • Een opleidingsfilm voor de catering en de vending
 • Een vernieuwde checklist voor de werkplekbezoeken die wordt uitgevoerd samen met de Unit Manager en de preventieadviseur van de klant
 • Overleg met de klant aangaande de risicoanalyses, verslag van het werkplekbezoek en het opmaken van corrigerende actieplannen
 • Nieuwe en betere persoonlijke beschermingsmiddelen: gehoorsbescherming, veiligheidsschoenen, snijbestendige handschoenen, …
 • Collectieve beschermingsmiddelen zoals anti-slipmatten, signalisatieborden,…
 • Beleidsverklaring
 • Persoonlijke actieplannen en tools voor leidinggevenden
 • Toolboxen
 • Communicatiecampagnes

Daarnaast heeft Aramark ook oog voor het welzijn van de werknemers in het opleidingsplan: onder andere “Aramark en mijn welzijn” zijn één van de pijlers van het opleidingsplan, hierbij wordt stil gestaan en nagedacht wat de juiste verhouding privé-werk is van elk en wat de signalen zijn om te herkennen als die juiste verhouding er niet meer is.
Heeft u vragen voor onze interne preventiedienst, aarzel dan niet deze te contacteren via: peeters-bart@aramark.be