Cookie Preferences

Privacy policy

 

 

Privacyverklaring

INGANGSDATUM: 25 MEI 2018

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) zet uiteen hoe Aramark (“Bedrijf”, “wij” en “onze”), uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, en deelt (collectief “gebruik(en)”).

BELANGRIJKE INFORMATIE

Wie is Aramark? Voor de toepassing van deze Verklaring, verwijst Aramark naar de Aramark groep die de site die u bezoekt beheert. Gelieve de afdeling Contacteer Ons onderaan te raadplegen voor verdere details.

Wanneer is deze Verklaring van toepassing?
Deze Verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij gebruiken met betrekking tot onze Europese websites zoals opgelijst in de afdeling
Contacteer Ons onderaan en elke andere website of plaats waar deze Verklaring geplaatst of gelinkt wordt, tenzij anders vermeld (elk een “Site”).

Hoe zullen mijn persoonsgegevens gebruikt worden? Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend op de wijze die beschreven wordt in deze Verklaring en alleen wanneer er een wettelijke grond is op basis waarvan wij dit mogen doen. Gelieve onderaan de afdeling Juridische Informatie 
te raadplegen voor verdere details.

Worden mijn persoonsgegevens met anderen gedeeld? Wij verkopen en delen uw persoonsgegevens niet, tenzij anders wordt bepaald in deze Verklaring. Zie de afdeling Hoe Delen Wij Uw Persoonsgegevens onderaan voor verdere details.

Waar zullen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden? Aramark is onderdeel van een globale groep bedrijven met verbonden ondernemingen en serviceproviders binnen en buiten de Europese Economische ruimte (EER). Derhalve mogen wij uw persoonsgegevens, conform de doeleinden van deze Verklaring, overmaken aan deze partijen buiten de EER, inclusief aan landen waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens niet equivalent is met de wetgeving in de EER. Zie de afdeling Internationale Gegevensoverdracht onderaan voor verdere details met betrekking tot de waarborgen die toegepast worden bij deze overdrachten. 

Welke rechten heb ik? De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens geeft u belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Gelieve de afdeling Uw Rechten te raadplegen voor verdere details.

Hoe kan ik meer informatie verkrijgen? U kan ons op elk moment contacteren voor uw vragen en feedback.

Persoonsgegevens die verzameld worden

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit omvat de persoonsgegevens die u ons kan verstrekken wanneer u:

 • een account aanmaakt op de Site, zoals de gebruikersnaam of wachtwoord;
 • formulieren of enquêtes invult of interactieve functies op onze Site gebruikt, waaronder uw naam, postadres, emailadres, telefoonnummer of demografische informatie (zoals uw geslacht);
 • ·ons contacteert om een probleem te rapporteren met onze Site of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice;
 • ·op een andere manier met ons communiceert per telefoon, e-mail, persoonlijk, hetzij op een andere wijze.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken accuraat en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te brengen indien uw persoonsgegevens zouden wijzigen tijdens uw relatie met ons.

Automatisch verzamelde informatie. Wij kunnen automatisch informatie over u en uw computer of mobiel apparaat verzamelen wanneer u onze Site bezoekt. Wij kunnen bijvoorbeeld de naam en versie van het besturingssysteem van uw computer of mobiel apparaat, de fabrikant en het model, browsertype, taal van de browser, schermresolutie, de website die u bezocht heeft voordat u op onze Site terecht kwam, pagina’s die u bekeken heeft, hoe lang u een pagina heeft bekeken, toegangstijden en informatie over uw gebruik van en uw acties op onze Site registreren. We verzamelen deze informatie over u door middel van cookies. Gelieve de afdeling Cookies en Vergelijkbare Technologieën te raadplegen voor meer details.

Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Wat zijn cookies?

Wij kunnen informatie verzamelen door middel van “cookies”. Cookies zijn kleine databestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat. Wij kunnen zowel sessiecookies (die verdwijnen van zodra u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen blijven tot u ze verwijdert) gebruiken om u een meer persoonlijke en interactieve ervaring op onze Site aan te bieden.

Wij gebruiken twee brede categorieën cookies: (1) first party cookies, die rechtstreeks door ons op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst en die wij gebruiken om uw computer of mobiel apparaat te herkennen wanneer u onze Site opnieuw bezoekt; en (2) cookies van derde partijen, die door onze serviceproviders op onze Site geplaatst worden, en die door deze serviceproviders gebruikt kunnen worden om uw computer of mobiel apparaat te herkennen wanneer u andere websites bezoekt.

Cookies die wij gebruiken

Onze Site gebruikt de volgende soorten cookies voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet:

Type cookie

Doel

Essentiële cookies


Deze cookies zijn essentieel om u de diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om u in staat te stellen bepaalde functies te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet verleend worden. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om deze diensten te kunnen verlenen.

Functionele

Cookies


Deze cookies staan onze Site toe om de keuzes die u tijdens het gebruik van onze website maakt, te herinneren. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring aan te bieden en om te vermijden dat u uw voorkeuren moet herselecteren telkens u onze Site bezoekt.

Analytische en Prestatie Cookies


Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het verkeer op onze Site en de manier waarop gebruikers onze Site gebruiken. De informatie die verzameld wordt kan het aantal bezoekers van onze Site, de websites die hen naar ons doorverwezen hebben, de pagina’s die bezocht worden op onze Site, op welk moment van de dag onze Site bezocht werd, of onze Site reeds eerder bezocht werd, en andere gelijkaardige informatie omvatten. Wij gebruiken deze informatie om onze Site efficiënter te kunnen beheren, brede demografische informatie te verzamelen, het activiteitsniveau op onze site te observeren en onze Site te verbeteren.

 

Om het bovenstaande te bereiken gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics gebruikt zijn eigen cookies. U kan hier meer informatie vinden over de cookies van Google Analytics en hier over hoe Google uw gegevens beschermt. U kan voorkomen dat Google Analytics gebruikt wordt voor de gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Site door deze browserplugin te downloaden en te installeren.

Doelgerichte en commerciële cookies


Deze cookies volgen uw surfgedrag zodat wij u reclame kunnen tonen die waarschijnlijk voor u van belang kan zijn. Deze cookies gebruiken informatie over uw surfgeschiedenis om u in te delen in groepen van gebruikers met gelijkaardige interesses. Op basis van deze informatie kunnen externe adverteerders cookies plaatsen die hen in staat stellen reclame te tonen waarvan wij denken dat deze afgestemd zal zijn met uw interesses wanneer u externe websites bezoekt.

U kan bepaalde cookies die uw surfgedrag bijhouden en gerichte reclame tonen, uitschakelen door deze website 
te bezoeken. Indien u beslist om deze doelgerichte of commerciële cookies te verwijderen, zal u nog steeds reclame zien, maar zal deze reclame mogelijks niet relevant zijn voor u. Zelfs indien u besluit om de cookies van de bedrijven opgelijst in bovenstaande hyperlink te verwijderen, zal u mogelijk toch nog bepaalde cookies en aangepaste reclame van bedrijven ontvangen, aangezien niet alle bedrijven die reclame op basis van surfgedrag aanbieden opgenomen zijn in deze lijst..

Cookies uitschakelen

U kan cookies normaalgesproken verwijderen of weigeren via uw browserinstellingen. U dient hiervoor de instructies van uw browser te volgen (gewoonlijk te vinden onder “instellingen”, “help”, “tools” of onder “bewerken”). Vele browsers zijn ingesteld om standaard cookies te accepteren totdat u uw instellingen wijzigt.

Bezoek www.allaboutcookies.org voor verdere informatie over cookies, zoals informatie over hoe u kan zien welke cookies opgeslagen zijn op uw computer of mobiel apparaat en hoe deze te beheren en te verwijderen,.

Indien u onze cookies niet accepteert, kan u mogelijk hinder ondervinden tijdens het gebruik van onze Site. Wij kunnen bijvoorbeeld uw computer of mobiel apparaat niet herkennen, waardoor u elke keer dat u onze Site bezoektopnieuw zal moeten inloggen.

Pixel tags

Wij kunnen ook pixel tags gebruiken (ook gekend als web beacons en clear GIFs) op onze Site om de acties van gebruikers op onze Site te volgen. In tegenstelling tot cookies, die door een website opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat, zijn pixel tags onzichtbaar opgenomen in de webpagina’s. Pixel tags meten het succes van onze marketingcampagnes en stellen statistieken op over het gebruik van onze Site, zodat wij onze inhoud efficiënter kunnen beheren.

Do Not Track Signalen

Sommige internetbrowsers kunnen op zo’n manier geconfigureerd zijn dat zij “Do Not Track” signalen verzenden aan de online diensten die u bezoekt. Momenteel reageren wij niet op dergelijke “Do Not Track” signalen. Om meer te weten te komen over “Do Not Track”, gelieve http://www.allaboutdnt.com te bezoeken.

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Gebruiken

Om de Site te beheren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • de Site te beheren, te onderhouden en te beveiligen;
 • te onderzoeken hoe de Site gebruikt wordt en om de Site, evenals onze andere producten en diensten, te verbeteren;
 • indien u een account aanmaakt op de Site, uw account te beheren en met u te communiceren, onder andere door het versturen van dienstaankondigingen, technische mededelingen, updates, veiligheidsmeldingen en ondersteunende en administratieve berichten;
 • uw noden en belangen beter te begrijpen en uw ervaring met onze Site te personaliseren;
 • promoties te beheren op de Site; en
 • ·op uw verzoeken, vragen en feedback te antwoorden.

Verzenden van direct marketingberichten

Indien u ons om informatie verzoekt, een account aanmaakt op de Site of deelneemt aan onze enquêtes, promoties of evenementen, kunnen wij of onze groepsbedrijven u, indien dit wettelijk toegestaan wordt, direct marketingberichten versturen U zal steeds de mogelijkheid hebben om u hiertegen te verzetten.

Aanmaken van anonieme data

Wij kunnen anonieme data verzamelen, waaronder samengevoegde of anonieme data afgeleid van de persoonsgegevens van onze gebruikers. Wij anonimiseren de persoonsgegevens door de informatie die het mogelijk maakt om u persoonlijk te identificeren niet op te nemen, en gebruiken deze anonieme data voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden.

Voor beveiliging, naleving van de regelgeving, fraudepreventie en veiligheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer wij dit noodzakelijk of gepast achten om (a) veiligheidsmaatregelen, ontworpen om de Site en uw persoonsgegevens te beschermen, te implementeren en uit te voeren; (b) onze algemene voorwaarden af te dwingen; (c) zowel onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, evenals die van u of anderen te beschermen; en (d) te beschermen tegen en het onderzoeken en ontmoedigen van, frauduleus, schadelijk, ongeautoriseerd, onethische of illegale activiteiten.

Om gevraagde diensten te verlenen

Indien u deelneemt aan een promotie op de Site of een dienst verzoekt via de Site, kunnen wij de persoonsgegevens opvragen die wij nodig hebben om de deelname aan de promotie te faciliteren of om de gevraagde dienst te kunnen verlenen.

Naleven van de wetgeving

Wij gebruiken uw persoonsgegevens indien wij dit noodzakelijk of gepast achten om de  toepasselijke wetgeving, wettige verzoeken en juridische procedures, na te leven, zoals het ingaan op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties.

Met uw toestemming

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken indien dit door de wet vereist wordt, zoals in het geval waar we bepaalde cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken of wanneer wij u bepaalde direct marketingberichten willen sturen. Indien wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken, heeft u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken op de wijze zoals vermeld wordt bij het verzoek om uw toestemming, of door
ons te contacteren.

Delen met externe partijen

Wij delen uw persoonsgegevens met externe partijen in de beperkte gevallen zoals hieronder beschreven.

Voor meer informatie over de wettelijke grondslagen voor de hierboven beschreven doeleinden, zie de afdeling Juridische Informatie onderaan.

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Delen

Verbonden ondernemingen
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze dochterondernemingen en zakelijke filialen voor de doeleinden conform deze Verklaring.

Serviceproviders
Wij kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om ons te helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Verklaring (zoals hosting, gegevensopslag, website analytics en testen, afleveren van e-mails en databankbeheerdiensten).

Naleving en handhaving van de wetgeving; bescherming en veiligheid
Wij mogen informatie over u bekendmaken aan de overheid, rechtshandshavingsambtenaren of private partijen indien de wetgeving dit vereist, en deze informatie bekendmaken en gebruiken indien wij dit noodzakelijk of gepast achten om, zoals hierboven beschreven, de wetgeving na te leven en voor de beveiliging, compliance, fraudepreventie en veiligheid.

Bedrijfsovernames
Wij kunnen een deel van of het gehele bedrijf of onze activa verkopen, overdragen, of op een andere manier delen, inclusief uw persoonsgegevens, in het kader van een zakelijke transactie (of potentiële zakelijke transactie) zoals in het geval van een fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa in het geval van faillissement.

Websites van derde partijen

Onze Site kan links naar websites en functies van derde partijen bevatten. Deze Verklaring dekt de privacypraktijken van dergelijke derde partijen niet. Deze derde partijen beschikken over hun eigen privacyverklaringen en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun websites, functies of beleidslijnen. Gelieve de privacyverklaringen van deze derde partijen te lezen vooraleer dat u uw gegevens aan hen verstrekt.

Internationale Gegevensoverdracht

In het geval dat wij persoonsgegevens verzenden naar een land waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen omdat er daar geen bescherming equivalent aan deze gegeven op grond van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de EER is, zullen wij de overdracht onderwerpen aan bepaalde waarborgen die ons toestaan de overdracht uit te voeren conform de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens binnen de EER, zoals de specifieke contracten goedgekeurd door de Europese Commissie om een adequate bescherming van de persoonsgegevens te voorzien. Voor verdere details, raadpleeg de website van de Europese Commissie voor modelcontracten inzake de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.

Voor verdere informatie over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken voor het verzenden van uw persoonsgegevens buiten de EER, gelieve ons te contacteren.

Beveiliging

Hoewel wij verschillende technische en organisatorische maatregelen implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen, kan geen enkele beveiligingsmaatregel de volledige veiligheid verzekeren en kunnen wij de beveiliging van de Site of uw persoonsgegevens niet garanderen. Indien u vermoedens zou hebben dat de Site of de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft niet veilig zijn, gelieve ons dan onmiddellijk te
contacteren.

Bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel bewaren voor zolang dit noodzakelijk is om de doeleinden te kunnen vervullen voor dewelke wij de persoonsgegevens verzameld hebben, inclusief het vervullen van alle wettelijke, boekhoudkundige of meldingsplichten.

Om de gepaste bewaartermijn voor de persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade bij ongeautoriseerd gebruik of bekendmaking van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden al dan niet op een andere wijze kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Onze verklaring inzake kinderen

Onze Site is niet gericht aan kinderen jonger dan 16. Indien een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind informatie aan ons heeft verschaft zonder hun toestemming, dient hij of zij ons te
contacteren. Wij zullen dergelijke informatie zodra dit redelijkerwijze mogelijk is uit onze bestanden verwijderen.  

Gevoelige persoonsgegevens

Wij vragen u om geen gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld socialezekerheidsnummers, informatie met betrekking tot ras of etnisch origine, politieke opinies, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische gegevens, genetische kenmerken, strafrechtelijke achtergrond of vakbondslidmaatschap) aan ons te verzenden of bekend te maken via onze Site of op andere wijze.

Doordat u ongevraagd en vrijwillig gevoelige persoonsgegevens naar ons verstuurd of bekend maakt aan ons wanneer u onze Site gebruikt, verleent u uw toestemming om zulke gevoelige persoonsgegevens te verwerken Wij zullen deze gevoelige gegevens verwijderen zodra wij bewust worden dat u deze gegevens aan ons heeft versterkt.

Uw Rechten

De Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verleent u bepaalde rechten in verband met uw persoonsgegevens. U kan ons vragen om onderstaande acties te ondernemen met betrekking tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken:

 • Opt-out. Het stopzetten van het verzenden van direct marketingberichten. U kan wel administratieve en andere niet-marketing gerelateerde e-mails blijven ontvangen.
 • Toegang verkrijgen. Het voorzien van informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en het verlenen van toegang tot deze gegevens.
 • Corrigeren. Het updaten of corrigeren van onjuistheden in uw persoonsgegevens.
 • Verwijderen. Het verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • Overdragen. Het overdragen van een machine-leesbare kopie van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij naar keuze.
 • Beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken. Bezwaar uitoefenen tegen de gerechtvaardigde belangen waarop wij ons beroepen als wettelijke basis op grond waarvan we uw persoonsgegevens gebruiken zoals beschreven in de afdeling Juridische Informatie.

U kan deze verzoeken indienen door ons te contacteren volgens contactgegevens die vermeld worden in de afdeling contacteer ons onderaan. Wij kunnen u vragen om ons specifieke informatie te geven opdat wij u identiteit kunnen bevestigen en uw verzoek kunnen verwerken. De toepasselijke wetgeving kan ons opleggen of ons toestaan om uw verzoek te weigeren. Indien wij uw verzoek weigeren, zullen wij u informeren over de redenen hiertoe, behoudens wettelijke beperkingen. Indien u een klacht wil indienen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens of met betrekking tot uw verzoeken inzake uw persoonsgegevens, kan u ons hier contacteren of klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens in uw jurisdictie. U kan de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens hier vinden.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring op elk moment te wijzigen. Indien wij wezenlijke aanpassingen aan deze Verklaring maken zal dit u ter kennis gebracht worden via e-mail (indien u een account heeft gelinkt aan uw e-mailadres) of op een andere manier via de Site op grond waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat wij u kunnen bereiken (dewelke het plaatsen van een nieuwe aankondiging of mededeling via de Site kan omvatten).

Elke wijziging aan deze Verklaring zal in werking treden vanaf het plaatsen van de aangepaste Verklaring (tenzij anders aangegeven op het moment van het plaatsen).

Contacteer Ons

U kan ons bereiken via de contactgegevens van de toepasselijke verwerkingsverantwoordelijke zoals uiteengezet in de tabel hieronder. De Aramark groepsmaatschappij, die hieronder geïdentificeerd wordt als verantwoordelijke van de Site, is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met die Site..

Indien u ons contacteert, gelieve ons mee te delen over welke website(s) van onderstaande tabel u meer wenst te weten.

Site

Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens

northerneurope.aramark.com
and www.aramark.co.uk

ARAMARK Limited, a company incorporated in England and Wales with company number 983951

250 Fowler Avenue, IQ Business Park, Farnborough, Hampshire, GU14 7JP, United Kingdom
communications@aramark.ie

www.aramark.ie

Campbell Catering Ltd.

Newenham House
Northern Cross
Malahide Road
Dublin 17 D17 AY61
+353 1 816 0700
communications@aramark.ie

www.aramark.de

Aramark Holdings GmbH & Co. KG, Aramark GmbH, Aramark Restoration GmbH and Aramark Management GmbH

Aramark Holdings GmbH & Co. KG
Julia Bachmann-Kruse
Data Protection Officer
Martin-Behaim-Straße 6
63263 Neu-Isenburg
Telephone +49 6102 754 9183
datenschutzbeauftragter@Aramark.de

www.aramark.be

 

Chaussée de Wavre 1110
1160 Brussels Belgium
+32 2 663-4940

www.aramark.cz

ARAMARK, sro, company ID 45794707, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 11351

registered office in Prague 4 - Michle, Jemnická 1138, postal code 140 00,

www.aramark.es

ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.
N.I.F. nº B-6O359726
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 38.380, folio 178, hoja nº. B-99.598, inscripción 101ª

Calle Aribau nº 200, planta 5ª 08036 Barcelona (España)
info@aramark.es

 Wettelijke informatie

Wij moeten u informeren over de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, dewelke in de tabel hieronder beschreven worden. Indien u vragen zou hebben over de rechtsgronden of over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, gelieve ons te contacteren.

Verwerkingsdoel (klik op de link voor meer details)

Rechtsgrond

Het beheren van de Site

Communiceren met u

Creëren van anonieme data

Compliance, fraudepreventie en veiligheid

 

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van onze gerechtvaardigde belangen. Klik op het verwerkingsdoel in de linkerkolom voor een beschrijving van de activiteiten die onze gerechtvaardigde belangen inhouden. Wij houden rekening met en wegen elke mogelijke impact op uzelf en uw rechten af, vooraleer we uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waar onze belangen ondergeschikt zijn aan de impact die deze op u heeft (behoudens uw toestemming of anderszins opgelegd of toegestaan door de wetgeving).

Het verstrekken van gevraagde diensten

 

De verwerking is noodzakelijk om de gevraagde diensten te kunnen verlenen of om de gevraagde stappen te kunnen ondernemen voorafgaand aan het verzoek tot dienstverlening of het afsluiten van desbetreffende contract. Indien we niet in staat zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, is het mogelijk dat wij de gevraagde diensten niet kunnen uitvoeren.

Naleven van wetgeving

 

De verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven.

Met uw toestemming

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. In de gevallen waar we ons op uw toestemming baseren heeft u het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken op de wijze zoals beschreven op het moment dat wij om uw toestemming verzochten of door ons te contacteren.