Cookie Preferences

Best of Class Gault&Millau.

Succes |  12.20.2020

Chef Jelle De Kepper van het woonzorgcentrum Sint-Lucia in Turnhout kreeg de Best of Class Gault&Millau/ Aramark trofee. 

Gedurende acht maanden (juni 2019  tot februari 2020) werden binnen een  consultancyopdracht, door Aramark toevertrouwd aan Gault&Millau Benelux, vijf woonzorgcentra meermaals tijdens lunchmomenten bezocht. Inspecteurs van Gault&Millau genoten samen met de bewoners van een lunch om inzicht te krijgen in de smaakkwaliteit en de presentatie van een maaltijd. Deze werden eveneens op het niveau van voedingswaarden en vanuit het perspectief van een duurzame aanpak geanalyseerd.

Daarvoor konden de inspecteurs van Gault&Millau rekenen op de expertise van diëtiste Sarah Dries van Vlaams Instituut Gezond Leven die ondersteunende feedback gaf rond maaltijdbegeleiding, maaltijdomkadering en selectieve smaaksturing. Dit in het kader van preventie rond ondervoeding, een thema dat bij Aramark bijzondere aandacht krijgt.

Doel was de interne werking verder te versterken. De bevindingen werden dan ook in alle transparantie gedeeld met de chef en de Aramark directie. Hoewel de inspectierondes in het geheel geen onderling competitief karakter hadden, werd op het eind van de eerste samenwerking besloten om een trofee uit te reiken. Niet aan de beste chef, omdat een onderlinge vergelijking dat moeilijk mogelijk maakt. Wel aan de chef die zich het best heeft onderscheiden in zijn engagement om de tussentijdse en finale aanbevelingen op te volgen en op die manier de geleverde kwaliteit nog verder te verbeteren.

Op basis daarvan deelt Aramark chef Jelle De Kepper deze ‘Best of Class 2019-2020 trofee’ met het keukenteam van Woonzorgcentrum Sint-Lucia in Turnhout, waarvoor Gault&Millau en Aramark hen van harte gelukwenst.