Cookie Preferences

Veilig werken, overal ter wereld

veiligheid |  12.15.2020

De voorbije negen maanden zijn onze manier van leven, werken en samenzijn ingrijpend veranderd. De regering en de bedrijfswereld maken zich op om de activiteiten te hervatten en wij bij Aramark beseffen dat we een unieke rol te spelen hebben om onze klanten veilig opnieuw op gang te helpen. We spraken met Allan Fernandes (vicevoorzitter Veiligheid & Risicobeheersing) om een beter beeld te krijgen van de verwachtingen van iedereen die terugkeert naar het werk, naar school, naar het ziekenhuis of naar het zorgcentrum. En om meer inzicht te krijgen in onze maatregelen om de veiligheid van onze medewerkers, klanten en consumenten te garanderen.


Q: Wat betekent veiligheid voor Aramark, vooral in het licht van een wereldwijde pandemie?

Voor ons betekent veiligheid het meest kostbare van al onze middelen beschermen: onze duizenden medewerkers en onze consumenten. Veiligheid loopt als een rode draad door al onze activiteiten. Wij zijn er oprecht van overtuigd dat wie veilig werkt met succes de komende maanden zal doorkomen.

Q: Hoe kunnen de teams zich voorbereiden op een gebeurtenis zoals de wereldwijde coronapandemie?

Uiteraard had niemand een dergelijke gebeurtenis kunnen voorzien.

In de voorbije dertien jaar bij Aramark was het mijn taak om te bedenken wat er zou kunnen misgaan. Mijn team en ik hebben de risico's beheerd voor grootschalige evenementen, zoals de OS en de Super Bowl, en we waren in Chili tijdens de aardbeving van 2010. We beschikken ook over de nodige institutionele kennis dankzij ons werk tijdens de ebolapandemie en de H1N1-pandemie.

Ons team Veiligheid en Risicobeheersing ondersteunt het internationale responscomité voor het coronavirus, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de juridische diensten, human resources, financiën, operaties, IT en andere commerciële functies. Toen onze collega's in China in januari 2020 hun eerste ervaringen begonnen te delen, wisten we dat we binnenkort scherper zouden moeten inzetten op ontsmetting en schoonmaak. We hebben onmiddellijk nieuwe tools, protocollen en continuïteitsplannen opgesteld en hebben onze toeleveringsketen aangepast.

Q: Er waren heel wat tekorten bij het begin van de crisis. Hoe hebt u dit probleem aangepakt?

Bij het begin van de crisis was er op de markt een tekort aan ontsmettingsproducten, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en andere essentiële benodigdheden. In februari hebben we beslist om strategische inventarissen aan te leggen voor onze klanten, gaande van veiligheidsuitrusting voor onze medewerkers tot ontsmettingsdoekjes, die zorgen voor een schone omgeving en voor gemoedsrust.

Vandaag beschikken we over een aanzienlijke voorraad van schorten en maskers, ook N95-maskers. We hebben ontsmettingsmiddelen aangekocht, omdat we wisten dat die zeer in trek zouden zijn en we hebben die geleverd aan scholen waar de leerlingen opnieuw fysiek aanwezig zouden zijn.

Toen we begonnen met het heropenen van een aantal restaurants in het hoger onderwijs, hebben we ook scheidingswanden geïnstalleerd voor extra bescherming.
 

 Q: Waar zullen de consumenten zich vooral zorgen over maken als ze terugkeren naar het werk of naar school?

We volgen nu al enkele maanden de consumptiestudies van het marktonderzoeksbureau Datassential, dat gespecialiseerd is in de voedingssector, en van het consumentenpanel van Aramark, en we spelen daar gepast op in. We weten dat de consumenten vooral meer afhaalmaaltijden zullen bestellen en dat ze die bij voorkeur vooraf zullen bestellen en betalen via hun smartphone om het aantal rechtstreekse contacten te beperken. Ze zullen vooral kiezen voor handige, voorverpakte maaltijden. Om daarop in te spelen, hebben we onze menu's aangepast.

In het hoger onderwijs zien we dan weer een sterke wens om opnieuw terug te keren naar een zo normaal mogelijke situatie. De studenten willen op de campus wonen en, in alle veiligheid, deelnemen aan de planning van de maaltijden. Om aan deze behoeften te beantwoorden, kunnen we de openingsuren van de restaurants uitbreiden, contactloze bestel- en betalingsopties aanbieden en ook leveren op de campus.

In onze restaurants die al weer open zijn, horen we heel positieve reacties van de consumenten. Ze zijn erg te spreken over onze veiligheids- en schoonmaakprotocollen. Maar bovenal moet empathie centraal staan. Niet alleen voor de consumenten, maar ook voor onze partners en medewerkers. Om iedereen gerust te stellen en vertrouwen op te bouwen, moeten we communiceren over alles wat we doen op het vlak van veiligheid.

"Tonen dat je geeft om anderen, dat wordt de sociale valuta van de toekomst. Die zal een directe impact hebben op alles, van de prestatie van de onderneming tot de tevredenheid van de consumenten over de veiligheid."
- Allan Fernandes, vicevoorzitter Veiligheid en Risicobeheersing

 

Q: Wat is de Nuldoelstelling van Aramark en hoe wordt die nu toegepast?

Het is altijd onze overkoepelende visie geweest om omgevingen met nul ongevallen te creëren die geen schade berokkenen aan onze medewerkers, onze consumenten of aan het milieu. De Nuldoelstelling was een traject en onze reactie op COVID-19 is de recentste fase in dit traject.

We hebben enige tijd geleden al een veiligheidsprogramma met de naam Aramark SAFE (Safety Assurance in Food and Environments) uitgewerkt om de risico's in de volledige organisatie in kaart te brengen, te beoordelen en te beheren. We hebben ons dienstenmodel aangepast aan de nieuwe risico's die de pandemie met zich meebrengt.

In het verlengde van onze inspanningen tot nu toe hebben we in mei van vorig jaar de oprichting bekendgemaakt van EverSafeTM. Via dat platform zetten we in op de veilige heropening en het duurzame beheer van de vestigingen van onze klanten over de hele wereld. Het gaat om een partnerschap met Jefferson Health, een onderneming uit Philadelphia. We hebben EverSafeTM ontwikkeld door uit te gaan van de richtlijnen van de belangrijkste gezondheidsinstanties en door ons te baseren op onderzoeken over de terugkeer naar werkplekken, scholen, ziekenhuizen en andere zorgcentra. Het is echt een evolutie van onze belofte om de meest hygiënische en meest veilige omgevingen te creëren voor onze medewerkers, onze klanten, onze consumenten en onze gasten.

Q: Welke rol spelen de medewerkers van Aramark hierin?

We vinden het enorm belangrijk om open, regelmatig en oprecht te communiceren. Zonder de inspanningen van onze medewerkers zouden we onze Nuldoelstelling nooit kunnen bereiken. We hebben een speciale inbox opengesteld en een centraal team samengesteld dat alle vragen van de medewerkers op een snelle en efficiënte manier beantwoordt.

Bovendien bieden we onze collega's korte filmpjes, quizzen, rollenspelen en andere hulpmiddelen aan als opleidingstools. Als je erin slaagt om mensen op een originele manier aan te spreken, zullen ze hun nieuwe kennis makkelijker onthouden en vaker gebruiken.

Ook de familie en vrienden van de medewerkers kunnen helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld verzorgingskits bezorgd aan de families van onze teams in Zuid-Amerika met het oog op social distancing, een betere handhygiëne en andere veiligheidspraktijken die op de werkplek worden gehanteerd. Onze eerstelijnsmedewerkers zijn helden, dus als we iets kunnen doen om hun leven veiliger en eenvoudiger te maken, dan moeten we dat ook doen.

We spelen ook in op hun emotionele behoeften en geven hen tips over hoe ze kunnen omgaan met mentale en psychologische stress.

Het is heel gemakkelijk om de teams te overspoelen met checklists, maar het is net zo belangrijk om hen met de juiste ingesteldheid weer aan het werk te laten gaan.

Q: Hoe kunnen we vestigingen op een veilige manier opnieuw openen?

We hebben het voordeel dat we lessen kunnen trekken uit onze activiteiten over de hele wereld, omdat de vestigingen in China en Zuid-Korea als eerste opnieuw zijn opengegaan. De cijfers gaan ook de goede kant uit in Chili, Mexico en Argentinië. In het algemeen werden onze heropeningsprotocollen heel goed opgevolgd en ontvangen.

 De heropening in Chili is een voorbeeld van de contactloze oplossingen die we hebben ingevoerd om de medewerkers en klanten van Aramark te beschermen.

In de VS werd de eerste planningsfase in het voorjaar afgerond en konden we enkele vestigingen opnieuw openen. We hebben nieuwe checklists, documenten en opleidingen in meerdere talen. Uiteraard ligt de nadruk op handhygiëne en gezondheid van de luchtwegen. We beschikken over nieuwe schoonmaakprotocollen, inrichtingsplannen van cafés, wegwijzers, contactloze automaten enz. Door de onzekerheid zo veel mogelijk weg te nemen, kunnen we onze klanten gemoedsrust bieden.

We wisselen onze heropeningsprotocollen uit met onze partners en stemmen die dan op elkaar af om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren. Velen willen meer weten over de ontsmettingsproducten. We houden contact met het EPA en het CDC om te bepalen hoe efficiënt deze producten werkelijk zijn. Dan geven we advies aan onze klanten om er zeker van te zijn dat we de beste producten op de markt gebruiken.

Onze diensten omvatten vaak meer dan voeding alleen. Ook hier kunnen we essentiële benodigdheden aanreiken aan onze klanten, deels omdat onze uniformenfabrikant in het voorjaar zijn productielijnen heeft aangepast om gelaatsmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te kunnen produceren. We hebben ook tal van ondernemingen geholpen bij de grondige schoonmaak en update van hun installaties. We helpen onze klanten om zich helemaal voor te bereiden op de heropening, ofwel door een ruimte met een bevestigde COVID-19-besmetting onmiddellijk te behandelen met geavanceerde ontsmettingstechnieken, ofwel door na te gaan of de systemen van de gebouwen correct werken en voldoen aan de nieuwe richtlijnen van het CDC.

In al onze vestigingen volgen we de richtlijnen van het CDC inzake hygiëne en ontsmetting.

 

Q: Hoe ziet u de toekomst?

Eén ding is zeker: de terugkeer naar een normale situatie zal niet eenvoudig zijn. Mijn team heeft lange tijd geanticipeerd op een heropflakkering van het aantal besmettingen in de aanloop naar de winter en de gegevens van volksgezondheid bevestigen dit. We moeten ons dus de vraag stellen: hoe kunnen wij, samen met onze klanten, flexibel genoeg blijven om de switch te maken, zowel operationeel als psychologisch?

We zetten ons voortdurend in om beter te doen, om beter voorbereid te zijn als de volgende golf eraan komt. We geloven ook in een wereldwijde aanpak. Ook al ben ik in de VS, het werk van mijn team moet toegepast en begrepen kunnen worden in alle andere landen om echt efficiënt te zijn.

Tonen dat je geeft om anderen, dat wordt de sociale valuta van de toekomst. Die zal een directe impact hebben op alles, van de prestatie van de onderneming tot de tevredenheid van de consumenten over de veiligheid.


We willen Allan bedanken om zijn mening met ons te delen, die zo cruciaal is in deze belangrijke periode. Meer weten over de respons van Aramark op COVID-19 response.