Preventie voor een optimale werkomgeving

Welzijn is voor Aramark veel meer dan een wettelijke verplichting

Het welzijn van onze medewerkers wordt als een positieve boodschap uitgedragen in de hele onderneming en iedereen draagt zijn steentje bij.

Preventieadviseur

Aramark heeft een voltijdse preventieadviseur in dienst voor alle werkgerelateerde items.

De ondernemingen de welzijnswetgeving laten naleven was nog maar een eerste stap. Daarna werden er nog tal van initiatieven opgezet om een echt welzijnsbeleid uit te werken:

  • Opleidingen hiërarchische lijn
  • Globaal preventieplan
  • Jaarlijks actieplan
  • Opvolging arbeidsongevallen
  • Risicoanalyses voor alle werkposten in elke instelling
  • Basiswelzijnsopleiding (toelichting van welzijnsstructuren)
  • Educatieve film over catering en vending

Daarnaast heeft Aramark ook oog voor het welzijn van de werknemers in het opleidingsplan. Een mooi voorbeeld is 'Aramark en mijn welzijn', dat een van de pijlers van het opleidingsplan vormt. Hierin wordt bijvoorbeeld nagedacht over hoe we een juiste balans kunnen vinden tussen werk en privé en welke signalen erop wijzen dat die verhouding fout zit.