Cookie Preferences

Be well. Do well. Voor de mensen én voor onze planeet.

We bouwen een betere wereld voor onze toekomstige generaties.

 

Ons objectief is gevestigd op onze missie rond het verrijken en voeden van levens: wij streven naar een betere wereld door rekening te houden met de ecologische, economische, sociale en ethische dimensies van het bedrijf.

Be Well. Do Well. is het duurzaamheidsplan van Aramark en is een samenvatting van onze doelstelling om over de vijf komende jaren een positieve impact te hebben op mens en planeet. Wij werken aan het verminderen van ongelijkheid, het ondersteunen en ontwikkelen van onze gemeenschappen en het beschermen van onze planeet.

Onze strategie

Iedere dag verrijken en voeden we levens over de hele wereld. Onze ambitie is eenvoudig: we willen een positieve impact hebben op de planeet en op de mensen die er wonen. De basis hiervoor is onze duurzame, zuinige, sociale en ethische manier van werken. Door goed voor mensen te zorgen, kunnen we samen ook de planeet beschermen.

Aramark heeft hiervoor een duurzaamheidsstrategie opgesteld. Die is enerzijds gericht op het welzijn van miljoenen mensen en anderzijds op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Mensen staan centraal in al onze activiteiten, dus we hechten het grootste belang aan het welzijn van onze klanten, consumenten en producenten; mét respect voor onze planeet.

Beide facetten van onze strategie – mens en planeet – hebben vier prioriteiten. Die liggen in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het zijn stuk voor stuk belangrijke werkpunten waarmee we onze activiteiten aanzienlijk kunnen verbeteren. We ondersteunen die prioriteiten met Key Performance Indicators (KPI’s) die onze vooruitgang meten, bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik, het beperken van voedselverspilling, ...

Onze prioriteiten voor onze Mensen: onze medewerkers engageren, consumenten aanmoedigen om gezond te eten, lokale gemeenschappen ondersteunen en producten op een ethisch correcte en inclusieve manier aankopen.

Onze prioriteiten voor de Planeet: verantwoord aankopen, efficiënt werken, voedselverspilling tegengaan en verpakkingen beperken.

Duurzaamheid begint bij eerlijkheid

Eerlijkheid vormt de basis van ons doel om duurzaam te handelen. Daarom hanteren we de hoogste ethische normen bij het uitvoeren van onze activiteiten, in overeenstemming met de wetgeving. Die ethische en transparante aanpak hebben we ook in onze Gedragscode vastgelegd. Dat is een overzicht van alle basisregels die voor ieder lid van Aramark gelden.

We geven jaarlijks trainingen over de anti-corruptiewetgeving, de mensenrechten en de werkomgeving, een correcte en nauwkeurige boekhouding, privacy en vertrouwelijkheid, veiligheid en manieren om schendingen van de Gedragscode te melden. De hulplijn van Aramark wordt door een externe partij beheerd en er zijn ook vertaaldiensten beschikbaar. Meldingen kunnen volledig anoniem gebeuren en vergelding tegen iemand die te goeder trouw een vermeende overtreding signaleert, is uitgesloten.

Mensen

 

Een positieve impact op mensen

Mensen staan centraal in al onze activiteiten. We bieden kansen aan onze werknemers, consumenten, leveranciers en de gemeenschappen die we bedienen. We helpen mensen om een carrière uit te bouwen, we moedigen het bereiden van gezonde gerechten aan, en we steunen consumenten om gezonde keuzes te maken. Daarnaast dragen we ook bij tot de groei van gemeenschappen, ondernemingen en lokale economie in de regio’s waar we actief zijn.

In iedere fase van onze activiteiten vinden we veiligheid essentieel: zowel voedselveiligheid als veiligheid op het werk. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de hoogste veiligheidsnormen voor onze medewerkers te handhaven, net zoals voor onze klanten en consumenten.

ONZE MEDEWERKERS STIMULEREN

We gaan voor gelukkige, veilige en productieve medewerkers.

GEZONDE CONSUMENTEN MOTIVEREN

We helpen dagelijks miljoenen mensen om gezonde keuzes te maken.

LOKALE GEMEENSCHAPPEN STEUNEN

Onze werknemers staan dicht bij de gemeenschappen die ze bedienen.

ETHISCH EN INCLUSIEF INKOPEN

We werken samen met kleine, lokale leveranciers om de tevredenheid bij onze consumenten te vergroten en plaatselijke economie te stimuleren.

Planeet

 

Een positieve impact op de planeet


We beseffen dat onze activiteiten een impact op het milieu hebben. Daarom helpen we de klimaatverandering tegengaan. Het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen is onze absolute topprioriteit. In iedere fase van onze dienstverlening proberen we onze ecologische voetafdruk te verkleinen: van de keuze voor onze producten en de manier waarop we gerechten serveren, tot energiebeheer en het verminderen van voedselverspilling en overbodige verpakkingen.

We bieden ook een grote keuze aan vegetarische en veganistische recepten. Die gerechten hebben immers een minder grote impact op het klimaat. Ook ontbossing willen we zoveel mogelijk tegengaan.

VERANTWOORD INKOPEN

We verkleinen onze impact op de mens, dier en het milieu door verantwoord producten te kopen.

EFFICIËNTIE

We zijn zuinig met water en elektriciteit. En we blijven onze processen en strategiën verbeteren met oog op een gezonde planeet.

VOEDSELVERSPILLING BEPERKEN

We zetten ons in om de verspilling van voedsel in al onze activiteiten terug te dringen.

MINDER VERPAKKINGEN

We werken aan een wereld zonder plastic.